iD Tender LLC

Պետական գնումների գործընթացների կազմակերպում և ոչ միայն...

Մեր մասինՆորություններԾառայություններԳործընկերներՕրենսդրությունՀետադարձ Կապ
Մեր մասինՆորություններԾառայություններԳործընկերներՕրենսդրությունՀետադարձ Կապ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ № 8 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի Լիսինյան 6 հասցեում,

«2023» «հուլիսի» «18»-ին ժամը  12:00

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ՇՄԳ8ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/2» 

ՀՐԱՎԵՐ

Մեր մասին

    «Այդի տենդեր» ՍՊԸ հանդիսանում է Պետական Գնումների կազմակերպման առաջատար կազմակերպություններից մեկը Շիրակի մարզում և մատուցում է Պետական Գնումների Համակարգման, Հաշվապահական Հաշվառման ու Դասընթացների կազմակերպման ծառայություններ անհատներին,  ՊՈԱԿ-ներին, ՀՈԱԿ-ներին և այլ կազմակերպություններին։
     Այդի տենդեր ընկերությունը հիմնադրվել է 2020 թվականին։ Սկսելով շատ քիչ... 
Մանրամասն

Հետադարձ Կապ

© 2022 ArmFree